26.05.2015 - 26.06.2015jag kan inte
prata om
gen omskinligheten
för jag är inuti den x

genomskinligheten
är blicken
den som intwe
går att se

jag kan inte
prata om
genoms kinligheten
för i den
har ljuset ingenting
att fästa vid

och allt ogreppbart
står oemotsagt

allt ogreppbart
blir självklart
i brist annat

i brist på annat
söker jag upprättelse

i , brist på annat
fromker jag likställas med
genomskinligheten

genomskinligheten
är min blick
genom den tittar jag på
vågorna och vidderna
och bestämmer
var de börjar
och slutar feminist

genom den tittar jag på
floderna
som om de stod stilla

genom den gör jag haven
och sarna
till gränser
och vägarna
art till självklarheterz

allt som är självklarheter
är ingenting
det bestämmer allt själv gör jag för att kunna spegla mig i din blick och se någon oberoende

Alva Roselius arbetar med språk och rumslighet. Genom spatiala installationer undersöker hon ordens materialitet och kroppslighet, samt hur kroppen, orden och rummen bebor och begränsar varandra.

Hennes arbeten kretsar kring makt, begär och normalitet. De rör sig runt och med en ambivalent längtan efter alternativ, motstånd och närhet. Men också en längtan efter andrum, att slippa kämpa emot. Att acceptera det osynliga och sugas upp av det.
UTBILDNING

2020
Att skriva dramatik
Linnéuniversitetet

2017 – 2020
Kandidatprogram i konst
Konstfack

2019
Fine arts (sculpture)
Academy of arts, architecture and design
Prag (utbytestermin)

2016 – 2017
Konstnärlig grundutbildning
Gerlesborgsskolan.

2016
Barnteater - Pedagogik förströelse och konst
Stockholms universitet

2015 – 2016
Genusvetenskap A och B
Södertörns Högskola

2015
Sexualitet, kropp och estetik
Södertörns Högskola

2014 – 2015
Konstnärlig grundutbildning
Konstskolan Basis

2014
Genus, demokrati och media
Högskolan i Halmstad

UTSTÄLLNINGAR

2022
Glapp
Detroit gallery, Stockholm

2021
Sklonit’ hlávku (group)
Tallkrogens bollplan, Tallkrogen

2020
Soft Shell
Hallarna, Norrköping

2020
Avgångsutställning (grupp)
Konsthall C, Hökarängen

2019
jag är den du vill att jag ska vara
Kandidatutställning
Konstfack, Stockholm

Klausura exhibition (grupp)
Academy of arts, architecture and design, Prag

we can not talk about the transparency
MEOTAR queer club, Prag

2018
MELLANRUMMET (grupp)
Konstfack, Stockholm

Iron Shapes Iron (installation för scen)
Strindbergs intima teater, Stockholm

Bärande Konstruktioner (grupp)
Folkungagatan 147, Stockholm

Årskursutställning (grupp)
Konstfack, Stockholm

2017
Passage konflikt
EXIT konsthall, Stockholm

Avgångsutställning (grupp)
Helle Knudsen galleri, Stockholm

By us // Klubb Kahlo (grupp)
Slipvillan, Stockholm

Flexibel och stresstålig
performance på offentliga platser i Stockholm

“Min bror är rasist”
Gerlesborgsskolan, Stockholm

2016
IDENTITET (grupp)
Folkungagatan 147, Stockholm

26.05.2016 - 26.06.2015
Konst -och musikfestivalen, Stockholm

Klubb Kahlo presenterar: Alva Roselius, Linn Karlsson och Alba Lindblad
Folkungagatan 147, Stockholm

2015
Reveal the Goddess in You
Konst -och musikfestivalen, Stockholm

ANNAT

2022
Undervisar i textilkonst på det amerikanska universitetet DIS

2021
Frilansat som set designer och kulturskribent

2020
Publicerat text i den tjeckiska konst- och teoritidskriften Dýpt.

2019
Tillsammans med kollektivet Klubb Kahlo varit redaktör för ett zine om lifestyle.

2018
Tillsammans med kollektivet Klubb Kahlo curerat utställningen Bärande Konstruktioner

Mottagit stipendium från Marta, Wivi och Åke Liljesons stiftelse.

2017
Mottagit kulturbryggans projektbidrag för att skapa den bärbara konsthallen EXIT, samt curera fyra utställningar som presenterades där.

2015
Ordförande för den feministiska kulturscenen Klubb Kahlo.

2013
Gitarrist i Lilla Lovis band.

2005 – 2009
Skådespelare i Teater Sythercopie i Söderköping.

En installation bestående av nio enskilda verk – åtta broderier och ett ljudverk. Broderierna hänger fritt i rummet, belysta bakifrån och riktade mot väggen, vilket gör att betraktaren måste gå in i installationen för att kunna läsa den broderade texten. När människor rör sig bland tygerna spelar deras skuggor över väggen.

En historia som rör sig runt och med genomskinligheten för att undersöka o/möjligheterna att protestera det normaliserade utan att re/producera normalitet.

Illustrationer i form av planritningar döljer och uppenbarar orden allt eftersom de semitransparenta sidorna vänds. På så sätt muterar meningarna genom boken, de söker ständigt nya vägar men faller alltid tillbaka till de reda befintliga mönstren.

Gjord tillsammans med Mika Kastner-Johnson.
En scenografisk installation som gjordes till skådespelaren Stacey Sacks’ performance ‘The unstable pelican’ på Strindbergs Intima Teater i Stockholm. Den broderade frasen är hämtad från ‘Pelikanen’ av August Strindberg och titeln refererar till Bibeln.

Broderiet, uppspänt i ram, syns underifrån. Den broderade texten kan bara läsas rättvänt i spegeln på golvet under. För att läsa behöver betraktaren böja sig in under verket, men också undvika att den egna spegelbilden blockerar texten, som säger:

allt jag gör
gör jag för att visa dig
att allt jag gör
gör jag för mig själv

EXIT är både en portabel konsthall och en installation, ritad och byggd tillsammans med arkitekten Henrietta Erlandson. EXIT är byggd utifrån måtten på en rullstol. Syftet är bland annat att tvinga betraktare som är vana vid att passera obemärkt att reflektera över rummet, då de måste böja sig under det låga taket. På så sätt ville vi väcka tankar om vilka rum som uppfattas som neutrala och varför, och politisera dessa ofta avpolitiserade platser.

Under hösten 2017 presenterade fyra konstnärer sina verk i EXIT; Cathryn Humphreys, Rudy Loewe, Nayab Ikram och Siri Bertling-Wiik. Konstnärerna valde själva var de ville att konsthallen skulle placeras, utifrån sin egna tolkning av inkluderade och exkluderande rum. Den placerades bland annat i Miramarparken i Mariehamn, i triangeln köpcentrum i Malmö samt på Mellstad camping i Borlänge.

Alla de sms som jag fått och skickat under en månad, samlade, broderade och ihopsydda till ett täcke.

Verket består av flera delar - täcket, ett performance när jag sover under täcket under vernissager samt en filmad dokumentation av det.

Ett digitalt illustrerat ljudverk som behandlar tid och rädsla – hur de hänger ihop och hur de breder ut sig i en era där normalitet aktivt måste konstrueras för att livet ska bli greppbart.

soft-shell.se

Installationen består av planritningar över platser jag besökt, skissade och sydda ur minnet. Skalan varierar mellan platserna.